Free Joomla Modules

Agenda

There are no up-coming events

Probleem Melden

buitenbeter device

Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth

De vereniging is opgericht op 15 oktober 1974, de statuten zijn opgemaakt bij notaris Bemelmans in Nuth.
Inschrijving Kamer van Koophandel: nummer 40189195.
Bank; Rabobank Centraal Zuid-Limburg: 1377.34.999

Doel van de belangengroep bedrijventerreinen Nuth:

 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.
 • Het bevorderen van contact, overleg en samenwerking tussen de leden betreffende de belangen van de bedrijventerreinen in Nuth.
 • Via publiciteit of andere middelen de aandacht van het publiek vestigen op de bedrijventerreinen in Nuth en haar eventuele activiteiten.
 • Het onderhouden van contact en overleg met overheidsinstanties en andere instellingen in het belang van de bedrijventerreinen in Nuth.

Leden:

Natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen op de bedrijventerreinen in Nuth en omgeving.
Lidmaatschap ontstaat door de aanmelding bij en de inschrijving door de secretaris in het ledenregister.
De contributie wordt jaarlijks geïnd, de hoogte wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Deze bedraagt momenteel € 130.- per jaar.

Activiteiten:

 • Ledenbijeenkomsten: 2 a 3 maal per jaar, veelal in combinatie met een bezoek aan en presentatie van een gastgevend bedrijf of project.
 • Jaarlijks een feestavond of een middagprogramma voor haar leden met mogelijkheid deelname introducés.
 • Overleg bestuur met gemeente, provincie, RWS en overige instanties in het belang van haar leden met verslaglegging in de ledenvergaderingen.
 • Revitalisering: het bestuur van de Belangengroep werkt nauw samen met de gemeente aan de uitvoering van de opwaardering en instandhouding van de bedrijventerreinen in Nuth.
 • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): doel is het opzetten van een duurzame samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer, parkmanagement en gemeente op het gebied van veiligheid. Aan de bedrijventerreinen de Horsel en de Steeg is het KVO-certificaat toegekend. Voor informatie: www.bbnuth.nl.
 • Voor afvalverwerking en opleiding BHV, EHBO etc. zijn collectieve contracten afgesloten.
 • Reclameboodschappen kunnen worden geplaatst op het digitale infobord bij de ingang van het bedrijventerrein de Horsel. Informatie over collectieve projecten en spelregels infobord: www.bbnuth.nl.
 • Bewegwijzering: op basis van de bewegwijzering op de A76 zijn aan de Horsel de nummers “Parkstad 0-500” toegekend. Voor informatie zie: www.bbnuth.nl.

Lid worden ? -> klik hier om u aan te melden.

Brochure : -> pdfklik hier om de brochure te downloaden