Free Joomla Modules

Agenda

There are no up-coming events

Probleem Melden

buitenbeter device

brandweerlogoBereikbaarheid brandweer:

Spoed:         112
Geen spoed: 043-4006800 (nummer alarmcentrale)

 

Algemene contactgegevens:

Brandweer Zuid-Limburg
Team Risicobeheersing, District Parkstad

Contactpersoon gemeente Nuth: Mike Beumers E-mail:

Bezoekadres:
Bekkerweg 44
6417 BW Heerlen
T algemeen (088) 450 7450

Postadres:
Postbus 35
6269 ZG Margraten
e-mail:
Website: www.brandweer.nl/zuid-limburg (klik op bedrijven)

 

Het ontruimingsplan:

'Een goede voorbereiding is het halve werk'! Deze kreet geldt zeker bij calamiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat alle aanwezigen in een bouwwerk op een snelle en veilige manier in veiligheid worden gebracht bij een calamiteit. Deze calamiteit hoeft niet alleen brand in het bedrijf te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld een bommelding, dreiging van buitenaf (zoals bijvoorbeeld een ongeval met het vervoer van gevaarlijke stoffen op de A76), gaslekkage, extreme weersomstandigheden enz. zijn. Het is dan ook goed om samen met uw werknemers (met name de bedrijfshulpverleners) afspraken te maken over hoe er gehandeld wordt bij calamiteiten en deze afspraken vast te leggen in het ontruimingsplan. De volgende stap is het regelmatig (minimaal één maal per jaar!) beoefenen van deze procedures!

Om de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers te ondersteunen heeft de wetgever het maken en beoefenen van een ontruimingsplan vastgelegd in enkele wetten en regelingen.

De gemeentelijke bouwverordening (en ook de nieuwe regelgeving in de toekomst) verplicht bedrijven met een ontruimingsinstallatie tot het maken van een ontruimingsplan. Verder verplicht de Arbeidsomstandighedenwet het hebben van een ontruimingsinstructie.

Richtlijn voor het maken van een ontruimingsplan is de NTA 8112 van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Via onderstaande link kunt u een checklist downloaden waarmee uw ontruimingsplan getoetst kan worden aan deze richtlijn.

 

xlsToetsingformulier ontruimingsplan