Free Joomla Modules

Agenda

There are no up-coming events

Probleem Melden

buitenbeter device

De Reuken

Dit bedrijventerrein is in het Provinciaal Programma Werklocaties Limburg 2020 gekwalificeerd voor herstructurering. Belangrijk om de huidige ontwikkelingen van de Reuken in kaart te brengen en binnen de regio Parkstad Limburg op de herstructureringsagenda te plaatsen.
Vandaar dat de gemeente op basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen bij het rijk een aanvraag heeft ingediend om in samenwerking met de op de Reuken gevestigde bedrijven en MKB-Limburg in 2012 op het bedrijventerrein een haalbaarheidsonderzoek op te starten.

de reuken