Free Joomla Modules

Agenda

There are no up-coming events

Probleem Melden

buitenbeter device

Bedrijventerrein de Steeg

Het bedrijventerrein de Steeg is een kleinschalig, lokaal bedrijventerrein in de kern Schimmert. Op het terrein zijn buiten 16 bedrijfswoningen 46 bedrijven gevestigd.
Met de medewerking van de ondernemers heeft de gemeente voor dit bedrijventerrein een structuur-visie vastgesteld. In deze visie zijn de uitgangspunten van het vernieuwde bedrijventerrein beschreven. Deze visie vormt de opmaat voor het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het terrein. Het op basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen opgesteld plan van aanpak is als deelproject ingebracht in het uitvoeringsprogramma “Herstructurering bedrijventerreinen Parkstad Limburg”. Het Parkstad bestuur heeft voor dit project subsidie beschikbaar gesteld. Uitvoering her-structureringsplan eerste helft 2012, waarbij buiten het vernieuwen van de riolering en bluswatervoor-ziening ook het parkeren, optimalisering en uitstraling van dit bedrijventerrein wordt meegenomen.

de steeg