Free Joomla Modules

Agenda

There are no up-coming events

Probleem Melden

buitenbeter device

KVO logo KVO-B certificaat

Op 6 juni 2016 heeft de KIWA het nieuwe certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen “Continu Samenwerken” goedgekeurd voor de bedrijventerreinen 'De Horsel', 'De Reuken' en 'De Steeg'

Een kopie van het certificaat kunt u HIER downloaden

 

Keurmerk Veilig ondernemen bedrijventerreinen ( KVO-B )

Het bedrijfsleven in Limburg is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om vernieling, brandstichting en diefstal. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van veiligheidsgevoel. Wanneer ook politie, gemeente en brandweer hun steentje bijdragen wordt het rendement nog hoger. Op basis hiervan heeft het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen en Winkelgebieden (KVO-B en KVO-W) ontwikkeld. Het doel van Keurmerk Veilig Ondernemen is het opzetten van een duurzame samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid, om zo gezamenlijk de veiligheid te verbeteren.

Voordelen van KVO voor de ondernemers:

Een veilige en prettige werkplek voor het personeel
Vermindering van de bedrijfsschade
Verbetering van imago van het bedrijvenpark of winkelgebied
Inzet van gemeente, politie en brandweer
Mogelijk korting op uw verzekeringspremie.

Voordelen van KVO voor de Gemeenten:

Invulling wordt gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid
Goede samenwerking met ondernemers.
Versterking imago van het gebied door een veilig en goed onderhouden winkel- of bedrijventerrein
Versterking van economische positie, doordat andere ondernemers sneller zullen overwegen om zich op het terrein te vestigen

Voordelen van KVO voor de Politie en brandweer:

Structurele en effectieve samenwerking met ondernemers en gemeente
Duidelijke afspraken over inspanningen op het gebied van veiligheid
Een instrument om veiligheid op een hoger niveau te brengen

Hoe verloopt het KVO traject?

Het KVO traject bestaat uit verschillende stappen, waarbij MKB-nedeland het proces van stap 1 t/m stap 4 faciliteert. Ondernemers, gemeenten, politie en brandweer voeren het plan van aanpak uit.

In stap 1 spreken verschillende partijen formeel tegen elkaar uit dat zij met elkaar willen samenwerken.
In stap 2 worden de verschillende partijen uitgenodigd om over het veiligheidsprobleem en de fysieke leefomgeving van gedachten te wisselen. Er wordt een soort nulmeting gemaakt van de huidige situatie.
In stap 3 wordt een gemeenschappelijke aanpak voorgesteld die leidt tot reële oplossingen. Middels een convenant ondertekenen de partijen het plan van aanpak en geven hiermee aan dat zij daadwerkelijk met deze maatregelen aan de slag willen.
Deze werkwijze wordt in stap 4 gecertificeerd.

Vervolgens gaan de partijen aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen (stap 5). Er wordt dan daadwerkelijk samengewerkt aan veiligheid. Na de uitvoering wordt het proces geëvalueerd en volgt een nieuwe analyse van de situatie (stap 6). Na twee jaar wordt, indien nodig, het plan van aanpak vernieuwd (stap 7). Als het samenwerkingsverband het KVO certificaat wil behouden vindt na twee jaar een hercertificering plaats (stap 8).

 

Verslagen schouwen

Twee maal per jaar wordt door de werkgroep een schouw uitgevoerd op de bedrijventerreinen. De verslagen hiervan kunt u hier nalezen :

Verslag najaarsschouw 2017

Verslag voorjaarsschouw 2017

Verslag najaarsschouw 2016